Feed aggregator

19T101

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

17TKORNY

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Bejelentés a 2017. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről

18K103

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról

19T1045TEL

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontjában foglaltak alapján a közérdekű nyugdíjas szövetkezet biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon történő bejelentés esetén    Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja. 

19TING

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ADÓHATÓSÁGAI SZÁMÁRA JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁS az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról 

19T203KV

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

1917

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez 

18K64

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás folyósításának – jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti – megszüntetéséről.

18K83

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

18K73

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2018. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról.

18K75

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
  Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja. tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről.

18K79

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizető adatszolgáltatása az Szja tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2018. évben kifizetett osztalékjövedelemről

18K84

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása.

18K86

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2018. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról.

18K90

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról.

18K91

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2018. évben kifizetett összegről

18K92

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizető adatszolgáltatása a 2018. évi csereügyletből származó jövedelemről

18K95

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott – kamatjövedelemmel kapcsolatos – igazolásról.

18K97

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
A tartós befektetésből származó 2018. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatás.

18K102

APEH összes - 2019, január 1 - 01:01
Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről.
 
 

Elérhetőségeink

E-mail cím:

info@minorka.hu

Telefon/fax:

+36 (1) 369-1078
+36 (1) 389-0124

Cím:

1047 Budapest,
Deák Ferenc u. 23.

Üzenet küldése:

Kapcsolat űrlap